Wideo kusi reklamodawców

Polska wśród trzech krajów o najwyższym odsetku emisji reklam wideo w sieci. Potencjał tego formatu szczególnie dostrzegany także na Ukrainie oraz w Czechach – wynika z badania Gemiusa dotyczącego działań reklamowych prowadzonych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Największy udział emisji kampanii wykorzystujących formaty wideo odnotowano w drugim półroczu 2012 roku na Ukrainie, w Polsce oraz w Czechach.

Jak zauważa Agnieszka Porycka, ekspert Gemiusa od współpracy z agencjami reklamowymi i domami mediowymi, polscy reklamodawcy coraz odważniej stawiają na formaty wideo, co wyraźnie widać w prowadzonych w sieci kampaniach. – Rosnące zainteresowanie wideo może wynikać z dwóch aspektów. Reklamy tego typu często przynoszą znacznie lepsze rezultaty niż tradycyjne banery, ale także w wielu przypadkach są swego rodzaju uzupełnieniem dla kampanii realizowanych w mediach tradycyjnych – podkreśla.

W granicach średniej dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej uplasowały się także takie kraje, jak: Litwa, Słowacja oraz Węgry.

Niższy udział kreacji wideo w kampaniach realizowanych w analizowanym okresie zaobserwowano z kolei w Rumunii, w Chorwacji oraz w Bułgarii. Najrzadziej po ten format sięgali natomiast reklamodawcy z Serbii, Słowenii oraz Łotwy.

Dane pochodzą z raportu gemiusAdMonitor, kompleksowego opracowania nt. najpopularniejszych formatów reklamowych, najczęściej reklamujących się w sieci branż oraz trendów w reklamie mobilnej, obejmującego 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, tj.: Bułgarię, Chorwację, Czechy, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Serbię, Słowację, Słowenię, Ukrainę oraz Węgry. W zestawieniu uwzględniono dane za drugie półrocze 2012 rok.

Raport AdMonitor przygotowywany jest w cyklach półrocznych od 2011 roku. W tym wydaniu po raz pierwszy zaprezentowano wyniki dla Ukrainy oraz Słowenii.