Wykonawcy witryn internetowych i ich role

Wykonawcy witryn internetowych i ich roleZaprojektowanie logicznej i hierarchicznej struktury zadaniowej nie jest sprawą trudną. Trzymanie się jednak koncepcji tego planu należy do zadań bardziej złożonych, gdyż uwarunkowane jest to zbiorem wielu czynników. Najważniejszym aspektem, na który powinien zwrócić uwagę zleceniodawca projektu jest poziom wykonania serwisu WWW, a także kompleksowa jego modernizacja. Wielu właścicieli firm przeznacza wielkie zasoby finansowe na stworzenie własnego ośrodka WWW nie biorąc pod uwagę działań mających na celu jego promowanie. Okazuje się, że nawet najlepsza idea, oparta jednak tylko na zasadach komercyjnych nie przyniesie współmiernego rezultatu.

Aby efektywnie wprowadzić swoją firmę do Internetu potrzebne jest szerokie grono specjalistów odpowiedzialne za wykonanie poszczególnych zadań. Stąd przedstawiono strukturę w formie piramidy składającą się z siedmiu poziomów. Każdy poziom przedstawia wytyczne, na które składają się cele i zadania jakie ma do zrealizowania zespół osób. Poszczególne komórki zadaniowe przedstawione zostały według hierarchii stopnia ich ważności. Na najniższym szczeblu plasuje się provider, gdyż świadczone przez niego usługi należą do najbardziej podstawowych, aczkolwiek niezbędnych. Tworzą podstawę, na bazie której sukcesywnie rozwijać się będą inne przedsięwzięcia.

Na wierzchołku piramidy umiejscowiono zleceniodawcę. Stanowi on najważniejsze ogniwo w łańcuchu poszczególnych poziomów, gdyż decyduje o wielu aspektach związanych z wdrażaniem firmy do Internetu, między innymi o złożoności struktury serwisu, stopniu wykorzystania zaawansowanych technik internetowych, co ma swoje odzwierciedlenie w kosztach jakie będzie musiał ponieść.

Firma, która planuje swoją obecność w Sieci może skorzystać z usług jednej osoby, jednak nie zagwarantuje to kompleksowego i w pełni efektywnego działania. Ośrodek WWW postrzegany przez internautów jako atrakcyjny wymaga zastosowania wielu specjalistycznych instrumentów i technik, które umożliwiłyby stworzenie ciekawej i intrygującej bazy internetowej. Nie bez znaczenia jest też cykliczne przeprowadzanie kampanii promocyjnych. Ma to na celu zaanonsowanie użytkownikom naszej obecności w Internecie.

Istotną kwestią przy tworzeniu i uruchamianiu serwisów internetowych jest wybór osoby, która będzie odpowiedzialna za projektowanie witryny i jej obsługę ze strony przedsiębiorstwa. Nie ma problemu jeśli serwis będzie kopią istniejących mechanizmów obsługi klienta, gdyż dostępne na rynku gotowe rozwiązania techniczne pomogą wykonać własnymi siłami prosty w obsłudze serwis internetowy. Gdy jednak przedsięwzięcie wymaga zastosowania kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań, to role i zakresy odpowiedzialności poszczególnych osób muszą być precyzyjnie określone. Do najbardziej newralgicznych etapów projektowania systemu internetowego należą: procesy billingowe, płatności on-line, uwierzytelnienie i opracowanie koncepcji strony czy systemu nawigacji. Istotne znaczenie ma też specjalistyczne podejście do handlu i marketingu on-line.

Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest rozdzielenie pracy pomiędzy zespół osób odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań. Na tej podstawie zaproponowano (rys. 1) hierarchiczny model struktury zadaniowej, zaś zakresy obowiązków dla poszczególnych poziomów przedstawiono poniżej:

1. Usługi providerskie

Provider zwany inaczej dostawcą internetowym to osoba, która udostępnia konta internetowego i zajmuje się konfigurowaniem serwera. Konto stanowi wydzielone miejsce, na którym ma znajdować się strona internetowa. Firmy zakładające własny serwis internetowy mogą zamawiać u providera następujące usługi:

 • konto internetowe o pojemności zależnej od gabarytów serwisu WWW (np. 15; 20; 60 MB)
 • skrzynki pocztowe,
 • adres domenowy wraz z przekierowaniem do konta WWW,
 • dodatkowe aplikacje (np. listę dyskusyjną, chat-room),
 • kampanie reklamowe (np. mailing, banery).

Rolę pośrednika pomiędzy providerem, a zleceniodawcą może pełnić webmaster.

2. Webmaster

Zaprojektowaniem i wykonaniem witryny internetowej może zająć się osoba z firmy lub wyspecjalizowany webmaster. Korzystając z jego usług zleceniodawca może oczekiwać:

 • Wykonania kompleksowej witryny internetowej, z uwzględnieniem systemu nawigacyjnego.
 • Opracowania struktury serwisu, doboru szaty graficznej zgodnej z przyjętymi przez firmę barwami, wzbogacenia poszczególnych podstron o dodatkowe elementy graficzne.
 • Tworzenia aplikacji niezbędnych do funkcjonowania wirtualnego sklepu. Webmaster może tu skorzystać z gotowego modelu lub wykonać własny, w zależności od specyfiki zadania. Musi przy tym zwracać uwagę na to, aby cały system ściśle i bezbłędnie ze sobą współpracował.
 • Tworzenia systemów zabezpieczających. Ma to szczególne znaczenie podczas dokonywania płatności drogą elektroniczną, a także podczas przesyłania pocztą elektroniczną poufnych informacji. Kod szyfrujący powinien być niezawodny i gwarantować klientom i kontrahentom pełne bezpieczeństwo.

Wytyczne do tworzenia ośrodka WWW powinien webmaster otrzymywać od redaktora merytorycznego lub zleceniodawcy. Powinny one stanowić fundament rzetelnej i wyczerpującej informacji przy konstruowaniu serwisu.

3. Obsługa klienta

Kolejnym poziomem jaki plasuje się w hierarchicznej strukturze zadań jest obsługa klienta. Powinna ona znajdować się w firmie, która zdecydowała się na prowadzenie handlu elektronicznego. Do działań osób odpowiedzialnych za obsługę zamówień należy:

 • Odbieranie i potwierdzanie zamówienia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, jego realizacja.
 • Informowanie webmastera o aktualnej ofercie firmy oraz innych zmianach (np. zmiana ceny, rabaty itp.).
 • Udzielanie odpowiedzi na nurtujące klientów pytania dotyczące cech wyrobu, warunków sprzedaży czy reklamacji.
 • Tworzenie bazy adresowej klientów (na podstawie przyjmowanych zamówień).
 • Dbanie o klienta poprzez systematyczne dostarczanie informacji (m.in. dotyczących promocji, obniżek cen, czy zapowiedzi dotyczących nowego wyrobu).

Tak kompleksowa opieka w znacznym stopniu może przyczynić się do wzrostu zaufania internetowych klientów wobec firmy, a także zwiększyć percepcję firmowej strony internetowej w wirtualnej rzeczywistości.

4. Promocja serwisu

Firmy zlecające wykonanie projektu często kończą swoje działania na etapie realizacji serwisu i rozwiązania aspektów związanych z obsługą zamówień. Sądzą, że samo posiadanie strony WWW przyczyni się do natychmiastowego i dynamicznego generowania dochodów. Ponadto “czują” iż dopełnili obowiązku “zaistnienia w Sieci”, narzuconego ze strony mediów i konkurencji. Takie podejście niweczy wszelkie wysiłki, które zostały poniesione i mija się z rzeczywistym celem.
Aby odnieść sukces w Sieci należy nacisk położyć na przeprowadzenie skutecznej i kompleksowej kampanii reklamowej. Działania te najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie reklamowej, która powinna:

 • Informować użytkowników o stronie internetowej, a także systematycznie przypominać i nakłaniać do jej odwiedzin.
 • Zastosować najskuteczniejsze internetowe techniki reklamowe w tym: indeksowanie w najpopularniejszych wyszukiwarkach stosując najczęściej używane przez internautów słowa kluczowe (związane z tematyką strony) oraz utworzyć listy dyskusyjne.
  W przypadku banerów, do kompetencji firmy reklamowej należy wykonanie ciekawego projektu, graficznie nawiązującego do stylistyki reklamowanej strony. Baner powinien wyświetlać animowane sekwencje z intrygującymi sloganami reklamowymi. Wykorzystanie takiej gamy czynników z cała pewnością “ściągnie” uwagę internauty.
 • Przeprowadzić promocję serwisu internetowego w mediach tradycyjnych poprzez zaprojektowanie prospektów, insertów do gazet i ulotek, które powinny odpowiadać wizualnej części serwisu i propagować adres internetowy witryny.
 • Wysyłać reklamę do skrzynek pocztowych potencjalnych klientów wykorzystując w tym celu własne bazy adresowe. Przy czym przekaz reklamowy powinien być kierowany do konkretnej grupy docelowej, a nie przypadkowych użytkowników Sieci. Reguła ta powinna być rygorystycznie przestrzegana, gdyż niechciana reklama jest postrzegana wśród społeczności internetowej jako “spam”, co jest sprzeczne z zasadami netykiety.

Kampanię promocyjną może przeprowadzić też dział reklamy firmy zleceniodawcy lub webmaster.

5. Forum specjalistów

Aby serwis internetowy tworzył ciekawą bazę dla internautów należy wzbogacić go o dodatkowe elementy. W tym celu zaleca się skorzystać z pomocy specjalistów, do których zadań należy:

 • Pisanie cykli artykułów.
 • Tworzenie tematycznych katalogów multimedialnych. Przykładem może tutaj być internetowy sklep jubilerski, który oferuje szeroki wachlarz biżuterii. W ramach wzbogacenia serwisu można zamieścić wirtualną encyklopedię kamieni szlachetnych, która zachęcałaby internautów do częstego odwiedzania witryny. Oczywisty jest fakt, iż taką encyklopedię musi opracować osoba biegle poruszająca się w tej dziedzinie.
 • Tworzenie wirtualnych albumów. Ma to szczególne zastosowanie w przypadku księgarni internetowych, gdzie potencjalny klient nie ma fizycznej możliwości obejrzenia książki. W tym przypadku albumy zawierające fotografie wraz z opisem, mają przybliżyć użytkownikowi zawartość pozycji książkowej. Dysponowanie na stronie takimi katalogami zachęci wiele osób do odwiedzin, a tym samym może przyczynić się do zwiększenia sprzedaży.

Zamieszczanie na serwisach, a w szczególności komercyjnych, bazy wiedzy i informacji “stanowi obecnie stan pożądany”, gdyż internauci nie szukają tylko wirtualnych sklepów, w których mogli by dokonać zakupu, ale przede wszystkim wiedzy i rozrywki. Forum specjalistów powinno kwestie wytycznych konsultować najlepiej z redaktorem merytorycznym danej firmy, gdyż to on ustala koncepcję serwisu, będącego zarazem wizytówką firmy. Zamieszczanie opracowanych projektów i artykułów należy do działań webmastera.

W przypadku firm, które dysponują ograniczonym budżetem na rozwój serwisu internetowego zaleca się rozdzielenie pracy pomiędzy pracowników. Także zleceniodawca może przekazać cenne wskazówki webmasterowi, które przyczynią się do stworzenia ciekawej bazy multimedialnej.

6. Redaktor merytoryczny

Jest najważniejszą osobą zaraz po zleceniodawcy, gdyż określa i opracowuje merytoryczną stronę serwisu. Jest to osoba z firmy, do której zadań najczęściej należy:

 • Podejmowanie decyzji dotyczących informacji, które powinny znajdować się na stronie internetowej.
 • Selekcjonowanie oraz hierarchizacja informacji wedle przydatności z punktu widzenia odbiorcy.
 • Określanie jakie części serwisu będą ulegały zmianie w czasie, co powinno pojawić się w dniu uruchomienia witryny, a co po kilku miesiącach.
 • Decydowanie o wyborze dodatkowych elementów, które mają być zaimplementowane na stronie internetowej (np. konkursy, albumy wirtualne, próbki, artykuły itd.).
 • Akceptowanie pomysłów innych osób lub sugerowanie własnych.
 • Sprawowanie opieki nad rozwojem i sprawnym funkcjonowaniem ośrodka WWW firmy.

Redaktor merytoryczny może przejąć funkcje wykonawców-specjalistów i sam opracowywać artykuły lub inne projekty, o które ma być wzbogacona strona internetowa, konsultując propozycje z właścicielem firmy. Jeżeli sam jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, korzystanie z pomocy innych osób może być zbyteczne. Pozwoli to obniżyć koszt obsługi serwisu.

7. Zleceniodawca

Zajmuje miejsce najważniejsze – na samym szczycie hierarchicznie uwarunkowanej piramidy relacji. Najważniejszym zadaniem właściciela firmy jest przekazanie zlecenia wykonania i obsługi projektu witryny internetowej. Ponadto akceptuje propozycje przedstawiane przez redaktora merytorycznego. Najbardziej istotną rolą zleceniodawcy jest zatwierdzanie rachunków za wykonanie poszczególnych zadań związanych z opracowaniem, wykonaniem i promocją firmowego serwisu WWW.

Justyna Adamczyk

Justyna.Adamczyk@e-marketing.pl