Zmiany zasad w JMM

W firmie badawczej Jupiter Media metrix wprowadzać się będzie zmiany zasad liczenia ruchu w monitorowanych witrynach oraz wprowadzi się nowe kategorie.Realizowane to będzie dopiero za kilka miesięcy, po opracowaniu oprogramowania. Firma też będzie bardziej starannie monitorowała serwisy wielkich witryn i portali, dzięki czemu będzie możliwe porównanie korzyści ze swoich reklamowych wydatków. Monitorowane będą także usługi i aplikacje online oraz użytkowanie przeglądarek.