Badanie MyAvantGo

Badania przeprowadzone przez MyAvantGo donoszą, że użytkownicy osobistych asystentów cyfrowych (Personal Digital Assistant- PDA) coraz śmielej korzystają z sieci i dlatego dynamicznie wzrasta zapotrzebowanie na treści oferowane w wersjach mobilnych.Wyniki te powstały w oparciu o ankietę przeprowadzoną w kwietniu 2003 roku wśród 1000 osób. 80% użytkowników PDA korzysta z osobistych urządzeń kilkanaście razy podczas podróży. Do najczęściej odwiedzanych serwisów należą nawigatory (65% badanych), witryny z informacjami o pogodzie (63%) i informatory o lotach. Z serwisów giełdowych korzysta zaledwie 13%. Podczas podróży 40% osób wysyła e-maile.