Branża e-commerce przygotowuje się na przyjęcie nowego algorytmu Google

Branża e-commerce przygotowuje się na przyjęcie nowego algorytmu Google

Większość sklepów internetowych w Polsce nie jest przygotowanych na wprowadzenie nowych wskaźników Core Web Vitals do rankingów wyszukiwania Google. Chociaż 94 proc. przebadanych witryn spełnia warunek czasu potrzebnego na rozpoczęcie interakcji, to jedynie 29 proc. e-sklepów jest stabilna wizualnie.

Często poprawy wymaga także czas ładowania największego pliku graficznego lub bloku tekstowego na stronie. Jedynie 53 proc. serwisów e-commerce spełnia wytyczne Google w tym zakresie.

Tak wynika z raportu „Core Web Vitals w e-commerce”, opracowanego przez K2 Precise (Grupa K2) na podstawie monitoringu TOP 5000 sklepów internetowych w kwietniu br. Interaktywny raport pozwala porównać wyniki własnej witryny z czołowymi sklepami internetowymi.

Wprowadzenie wskaźników Core Web Vitals do rankingów wyszukiwania jest kolejnym krokiem Google w kierunku poprawienia doświadczeń użytkowników oraz podniesienia jakości prezentowanych wyników wyszukiwania. Dzięki tej zmianie Google chce ograniczać przekierowywanie internautów na strony, które nie spełniają podstawowych standardów jakościowych.

Choć zmiany algorytmu Google dotyczą wszystkich stron internetowych, to kluczowe znaczenie będą miały przede wszystkim dla branży e-commerce. Dostosowanie sklepu do nowych wymogów Google nie tylko poprawi wyniki wyszukiwania, ale przede wszystkim wpłynie na wygodę użytkownika, co jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na wybór danego sklepu przez konsumenta.

Stworzony przez K2 Precise monitoring bada stopień zaawansowania poszczególnych serwisów e-commerce w realizacji wytycznych Google określonych wskaźnikami Core Web Vitals. Agencja wykorzystuje do tego dane pochodzące z Chrome UX Report oraz opublikowanego przez Senuto badania “E-commerce w Polsce 2021. Sklepy internetowe z najlepszym SEO”. Raport opiera się na próbie zawierającej TOP 5000 sklepów internetowych z największymi poziomami widoczności w naturalnych wynikach wyszukiwania. Spośród nich wyłonieni są liderzy zestawienia oraz witryny z najsłabszymi wskaźnikami.

Agencja przygotowała także zestawienie przestawiające realizację poszczególnych wskaźników dla całej branży e-commerce (n=5000) oraz poszczególnych kategorii tematycznych. W raporcie udostępniono również funkcję umożliwiającą przeanalizowanie poziomów wskaźników CWV dla własnej witryny, a następnie porównanie ich z wynikami czołowych sklepów internetowych. Wyniki raportu będą  aktualizowane co miesiąc.
Wybrane wyniki Raportu K2 Precise “Core Web Vitals w e-commerce”

Ponad połowa z 5 tysięcy przebadanych sklepów spełnia wytyczne Google w zakresie LCP

Wskaźnik LCP (Largest Contentful Paint) mierzy czas ładowania największego pliku graficznego lub bloku tekstowego na stronie. Google sugeruje, że nie powinien przekraczać 2,5 sekundy. Zalecenia te w kwietniu br. zrealizowało 53 proc. e-sklepów biorących udział w badaniu.

Branża e-commerce bardzo dobrze radzi sobie ze wskaźnikami FID

W przypadku czynnika FID (First Imput Delay) sprawdzającego czas potrzebny, aby witryna rozpoczęła interakcję np. kliknięcie linku wyniki dla branży e-commerce są bardzo dobre. Zalecany przez Google czas wynoszący 100 milisekund spełnia aż 94 proc. przebadanych serwisów e-commerce.

Wskaźnik CLS z najsłabszymi wynikami

Ostatni wskaźnik wchodzący w skład Core Web Vitals to CLS (Cumulative Layout Shift). Mierzy on stabilność wizualną strony internetowej, tj. wszelkiego rodzaju niezamierzone przesunięcia treści pojawiające się np. w trakcie jej wczytywania. Wzorcowy CLS nie powinien przekraczać poziomu 0,1. W kwietniu 2021 r. te zalecenia zrealizowało zaledwie 29 proc. e-sklepów.

Raport K2 Precise “Core Web Vitals w e-commerce” dostępny jest na stronie:
https://k2precise.pl/raport_core-web-vitals-w-e-commerce/


K2 Precise specjalizuje się w kampaniach digitalowych i wszechstronnym wsparciu w obszarze mediów. Jest częścią Grupy K2, która dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę, tworzenie rozwiązań software i chmurę. Działalność Grupy K2 opiera się na uzupełniających się liniach biznesowych