Historia i rozwój Internetu i Electronic Commerce

1. Źródła powstania
 • Rozwój maszyn cyfrowych
 • Dążenie do połączenia maszyn cyfrowych
 • Dążenie do decentralizacji sieci
 • Rozwój EDI
 • Rozwój PC
2. Komputery – ENIAC

 • ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Computer
 • Skonstruowany jesienią 1945 przez Dr. Eckert and Dr. Mauchly
 • 15.02.1946 przekazany do Univ. Of Pensylvania
 • Waga: 30 ton
3. Komputeryzacja poważna bardziej…
 • 1951 – UNIVAC I – pierwszy komercyjny komputer
 • 1953 – IBM 650 – pierwszy seryjnie produkowany komputer
 • 1956 – IBM konstruuje twardy dysk
 • 1958 – Texas Instruments – pierwszy układ Scalony
 • 1960 – DEC PDP-1 – komputer z klawiaturą i monitorem
4. …I trochę mniej
 • 1962 – pierwszy bankomat – People’s National Bank in Gouster, Virginia
 • 1962 – MIT – pierwsza gra TV
 • 1963 – Douglas Engelbart z Stanford Research konstruuje myszkę
 • 1970 – FDD
 • 1970 – Intel – pierwsza pamięć 1024bit
 • 1971 – Texas Instruments – kalkulator kieszonkowy

5. Początki mikrokomputerów

MITS’ Altair 8800 (1974)
Apple I (1976)
Apple II (1977)
Tandy TRS-80 (1977)
ZX 80 / ZX Spectrum (1980)

6. Komputery PC – początki

IBM PC (1981)
Osborne-1 (1981)-pierwszy
„przewoźny”
Compaq Transportable (1982)
Apple Lisa (1983)
Apple Macintosh (1984)
9. Procesory Intel
 • 4004 (1970) 2300 tranzystorów na płytce 3x4mm
 • 8008 (1972) 8-bit
 • 8080 (1974) 20x szybszy niż 4004, 5000 tranzystorów
 • 8086 (1978) 16 bit
 • 8088 (1979)
 • 80286 (1982) 130,000 tranzystorów, 12 MHz
 • 80386 (1985) 32-bit, 275,000 tranzystorów
 • 80486 (1989) ponad 1.000.000 tranzystorów
 • Pentium (1993) ponad 3 miliony tranzystorów
10. Początki EDI
 • Idea pochodzi z połowy lat 60
 • 1968: grupa przedsiębiorstw kolejowych dbających o jakość wymiany danych między przedsiębiorstwami formuje Transportation Data Coordinating Committee
 • W podobnym czasie General Motors, Suer Valu, Sears, K-Mart budują własne elektroniczne systemy dla gł. partnerów
11. Standaryzacja EDI
 • 1973: TDCC decyduje o opracowaniu standardów EDI
 • 1975: pierwszy międzyprzemysłowy standard: air, motor, ocean, rail & some banking applications
 • 1979: ANSI X12
12. Obecnie…
 • 1985: EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport
 • SWIFT: instytucje finansowe
 • Przyszłość: Internet, XML
13. Korzyści z EDI
 • Drastyczne zmniejszenie kosztów sprzętu i oprogramowania komputerowego
 • zmniejszenie kosztów łączności
 • okres zmniejszania barier celnych
 • wzrastająca rola EDI jako środka rozwoju biznesu, konkurencyjności i dynamiki rynków
14. Historia Internetu – inspiracja
 • 1957: ZSRR umieszcza Sputnika na orbicie Ziemi
 • 1958: w odpowiedzi wewnątrz Departamentu Obrony (DoD) powstaje ARPA (Advanced Research Projects Agency)
15. Historia Internetu – koncepcje
 • Pierwszy dokument o przełączaniu pakietów: 1961 – Leonard Kleinrock (MIT), Information Flow in Large Communication Nets
 • Dokument opisujący przełączanie pakietów bez sterowania centralnego: 1964 – Paul Baran (RAND), On Distributed Communication Networks
16. Historia Internetu – początek
 • 1966: Pierwsze plany powstania ARPANET Lawrence G. Roberts (MIT), Towards a Cooperative Network of Time-Shared Computers1969: zatwierdzenie utworzenia ARPANET w celu badań nad sieciami komputerowymi
 • 1969: zatwierdzenie utworzenia ARPANET w celu badań nad sieciami komputerowymi
 • 1969: powstaje sieć
 • minikomputery Honeywell DDP-516 z 12KB pamięci
 • połączenie dostarczone przez AT&T: 50kbps
 • 4 węzły umieszczone w:
  – UCLA (2.09)
  – Stanford Research Institute (1.10)
  – Univ. Of California Santa Barbara (1.11)
  – Univ. Of Utah (.12)
17. Historia Internetu – 1970-1971
 • 1970: pierwsza sieć łączona drogą radiową – ALOHANET, Univ. Of Hawaii, podłączona do ARPANET w 1972
 • 1970: pierwsze połączenie wzdłuż USA
 • 1971: 15 węzłów (23 hosty)
 • 1971: Roy Tomlinson pisze program email do przesyłania wiadomości w sieci rozproszonej
18. Historia Internetu – 1971-1973
 • 1971: modyfikacja programu email dla potrzeb ARPANET, gdzie staje się szybko przebojem
 • 1971: “@” wybrane dzięki znaczeniu “at”
 • 1972: pierwsze chat między komputerami
 • 1973: pierwsze połączenie międzynarodowe: University College of London, przez NORSAR (Norwegia)
19. Historia Internetu – 1973-1975
 • 1973: RFC 454: FTP
 • 1973: Network Voice Protocol – konferencje głosową
 • 1973: 75% ruchu w ARPANET generuje email
 • 1974: Telnet
 • 1975: Steve Wlaker tworzy MsgGroup, pierwszą listę mailingową
20. Historia Internetu – 1975-1976
 • 1975: pełna wersja email z funkcjami edytora, odpowiedzi, przekazywania etc.
 • 1975: pierwsze połączenie satelitarne na Hawaje i do Wlk Brytanii
 • 1976: Królowa Elżbieta II 26.03 przesyła email z Royal Signals and Radar Establishment (RSRE) w Malvern
21. Historia Internetu – 1978-1981
 • 1978: TCP dzieli się na TCP/IP
 • 1979: 12.04 Kevin MacKenzie przekazuje na MSgGroup sugestię o wyrażaniu emocji
  🙂 😉
  – wielu ludzi przyjeło to 🙁
 • 1980: kompletne zatrzymanie systemu przez przypadkowy komunikat statusu -”wirus”
 • 1981: BITNET
22. Historia Internetu – 1983
 • 1983: Name Server – nie trzeba znać pełnej ścieżki dla połączenia
 • 1983: Niemcy (Stuttgart) i Korea
 • 1983: ARPANET dzieli się na ARPANET i MILNET, gdzie zostaje 68 z 113 węzłów sieci
 • 1983: Tom Jennings zakłada FidoNet – popularny BBS
23. Historia Internetu – 1984-1986
 • 1984: Domain Name Server (DNS)
 • 1984: liczba hostów przekracza 1.000
 • 1986: USA tworzą sieć szkieletową – 56kbps – JVNC@Princeton, PSC@Pittsburgh, SDSC@UCSD, NCSA@UIUC, TheoryCenter@Cornell
 • 1986: Internet Engineering Task Force (IETF) & Internet Research Task Force (IRTF)
24. Historia Internetu – 1987-1988
 • 1987: liczba hostów przekracza 10.000
 • 2.11.1988: robak internetowy zaraża ok. 6.000 z 60.000 węzłów
 • 1988: Computer Emergency Response Team
 • 1988: DoD przyjmuje pięciowarstwowy model OSI
 • 1988: sieć szkielektowa zmodernizowana do 1,544Mbps
25. Historia Internetu – 1988-1990
 • 1988: Jarkko Oikarinen opracowuje IRC
 • 1988: FidoNet zostaje podłączone do Sieci
 • 1989: liczba hostów przekracza 100.000
 • 1990: ARPANET przestaje istnieć
 • 1990: The World – pierwszy komercyjny provider Internetu przez dial-up
 • 1990: Internet Toaster – pierwsze urządzenie sterowane przez Internet
26. Historia Internetu – 1991
 • 1991: Paul Lindner i Mark P. McCahil z Univ. Of Minnesota: Gopher
 • 1991: Philip Zimermann: PGP
 • 1991: Tim Berners-Lee z CERN: WWW
 • 1991: sieć szkieletowa NFSNET zmodernizowana do 44.736Mbps
 • 1991: .pl!
27. Historia Internetu – 1992-1993
 • 1992: liczba hostów przekracza 1.000.000
 • 1992: Jean Armour Polly używa terminu “surfing the Internet”
 • 1993:InterNIC – baza danych, usługi rejestracji oraz usługi informacyjne o domenach
28. Historia Internetu – 1993-1994
 • 1993: biznes i media dostrzegają Internet
 • 1993: Mosaic – przeglądarka WWW
 • 1994: firma Canter&Siegel z Kaliforni wysyła pierwszy spam
 • 1994: PizzaHut online! (pizza z Internetu)
 • 1994: First Virtual – pierwszy cyberbank
 • 1994: pierwsze bannery (Zima [browar], AT&T) pojawiają się na hotwired.com
29. Historia Internetu – 1995
 • 1995: zaczynają działać tradycyjne dial-up: Compuserve, AOL, Prodigy
 • 1995: pierwsze przedsiębiorstwa internetowe na NASDAQ (Netscape – 9.08)
 • 1995: rejestracja domen przestaje być darmowa
 • 1995: Richard White objęty restrykcjami eksportowymi (RSA)
30. Historia Internetu – 1995-1996
 • 1995: technologie roku – WWW, wyszukiwarki
 • 1996: telefony internetowe zwracają uwagę firm telekomunikacyjnych; proszą one Kongres o zakazanie tej technologii
 • 1996: Microsoft przyłącza się do wojny przeglądarek
31. Historia Internetu – 1996-1998
 • 1996: włamania roku:
  – US Dept of Justice (17.08)
  – CIA (19.09)
  – UK Labour Party (6.12)
  – US Air Force (29.12)
  – NASA (30.12)
 • 1996: technologie roku: Java, InternetPhone
 • 1998: elektroniczne znaczki pocztowe (US Post)
32. Historia Internetu – 1998-1999
 • 21.10.1998: zakaz opodatkowania transakcji w Internecie
 • 1999: plany Internet2
 • 1999: Parlament Europejski zakazuje web-pages caching przez dostawców Internetu
 • 1999: darmowe komputery
 • 1999: business.com sprzedane za 7,5 miliona $ (kupione w 1997 za 150 tys. $)
33. Historia Internetu – 1999-2001
 • 1999: technologie roku: on-line banking, mp3
 • 2000: w lutym przeprowadzono atak DoS na wielkie serwisy: Yahoo, Amazon, eBay
 • 2001: krach na giełdzie NASDAQ