Marketing bezpośredni

Wyniki badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, pod patronatem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego dowodzą, że z dnia na dzień wzrasta zainteresowanie narzędziami marketingu bezpośredniego.Badanie to dowodzi, że w 2001 roku z marketingu bezpośredniego korzystało 71% firm, w 2002 roku procent ten wzrósł do 77, a w 2003 roku ma zamiar z niego skorzystać 82%. W całym budżecie marketingowym ciągle wzrasta także udział wydatków na marketing bezpośredni.