Raport AMR Research

Raport opublikowany przez firmę AMR Research donosi, że 47% przedsiębiorstw wdrażających aplikacje CRM twierdzi, że wystąpiły poważne problemy z przekonaniem użytkowników końcowych o konieczności przejścia na nowe systemy.Autorzy raportu podają, że większość inicjatyw CRM została podjęta po oszacowaniu potrzeb i przyszłych korzyści organizacji. Eksperci podają, że prawidłowa implementacja rozwiązań CRM to taka, w której użytkownik końcowy może wykonywać swoją pracę bez ingerencji w system. Przedsiębiorstwa nie powinny dawać pracownikom końcowym dużej wiedzy o ogólnym systemie, gdyż może to powodować, że pracownik czuje się mniej potrzebny.