Relacja z klientami

Najnowsza opinia Don Peppers i Martha Rogers, właściciele Peppers & Rogers Group donosi, że w 2003 wiele firm będzie redefiniować pojęcia relacji z klientami i dokładniej oceniać wartości swoich klientów.Raport podkreśla, że górować w 2003 roku będą firmy, które będą właściwie korzystać z informacji dostarczonych przez klientów. Dalej donosi nam, że istotną rolę odegrają uregulowania prawne, które mogą wspomagać odpowiedzialne zarządzanie danymi, lecz powodować również ryzyko zmniejszenia personalizacji przekazu. Następną zmianą, która będzie miała miejsce w 2003 roku będzie redefinicja ofert firm przebiegająca w kierunku większego niż dotychczas zaspokojenia potrzeb klientów.