Rusza nabór do największego konkursu innowacji produktowych, w którym to konsumenci decydują o przyznaniu nagród, a zwycięzca jest tylko jeden

„Produkt Roku – Wybór Polaków” jest polską odsłoną największego na świecie konkursu innowacji produktowych. Organizacja „Product of the Year” powstała 30 lat temu we Francji, a obecnie działa w ponad 40 krajach na świecie. W Polsce po 12 latach konkurs startuje w nowej odsłonie – zgodnej z międzynarodowymi standardami.
„Produkt Roku” to globalny i niezależny konkurs skupiony wokół innowacji – mówi Philippe Gelder, szef światowej organizacji „Product of the Year” -” dla nas wszystkie eksperckie definicje nie są istotne, najważniejsi są konsumenci, a oni mają jasne postrzeganie innowacji, w ich rozumieniu jest to coś, co ułatwia lub ulepsza życie codzienne”” &#8211