Wi-Fi

WI-Fi to dobre rozwiązanie na „umobilnienie” telefonii IP.Wi-Fi umożliwia tworzenie na terenie firm wewnętrznej sieci bezprzewodowej telefonii IP. Trzonem jest istniejąca sieć informatyczna, która pozwala na transfer głosowy w protokole IP. Punkty Wi-Fi, pokrywające swoim zasięgiem cały obiekt, umożliwiają komunikację bezprzewodowych telefonów z siecią informatyczną. Rozwiązanie to zostało wykorzystane w placówkach służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Umożliwiają one nie tylko stały kontakt głosowy personelu medycznego, ale także bieżące aktualizowanie baz danych z informacjami o pacjentach.