Wystawa- Polak potrafi

W kwietniu 2003 roku w Sali Wystawowej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się wystawa- Polak potrafi. Wystawione tam będą najlepsze kreacje reklamy powstałe w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych.Organizatorzy wystawy proszą zainteresowane agencje aby wybrały dziesięć najbardziej charakterystycznych prac, które powstały podczas ostatniej dekady i opatrzenie ich 1000 znakowym komentarzem oraz 200 znakowej informacji o agencji. Preferowany format prac jest następujący: zbliżony do A2, a także przygotowanie płyty CD z pracami oraz logo agencji w formatach JPG i TIFF oraz z komentarzami i informacją o agencji. Prace zgłaszać można do 15 lutego 2003 roku.