Hoga

Pierwszy kwartał 2003 roku przyniósł Hodze przychód 1,7 miliona złotych. Przychód ten był nieznacznie wyższy niż w ubiegłym roku.W pierwszym kwartale Hoga zanotowała nawet niewielką stratę netto. Cały gros sprzedaży przypadł na sprzęt komputerowy. Firma pierwszy kwartał zakończyła z 3% wzrostem i 370 tysięcy złotych straty netto. Aż 78,6% sprzedaży to dystrybucja sprzętu komputerowego i oprogramowania, 16,8% to usługi informatyczne (też internetowe), 4,6% to sprzedaż powierzchni reklamowej w portalu. Firma chciałaby zdobyć wyższe obroty na usługach informatycznych a zmniejszyć sprzedaż sprzętu.