Outsourcing siłą napędową polskiego rynku pracy

Od 2012 roku zatrudnienie w outsourcingu zwiększyło się aż o 50 proc. W 2015 roku w sektorze outsourcingu powstanie blisko 2 tys. nowych miejsc pracy . Według danych ekspertów na rynku działa już około 470 centrów usług biznesowych z kapitałem zagranicznym . Coraz śmielej w tym segmencie poczynają sobie także polskie firmy. Ich zaletami jest znajomość lokalnych uwarunkowań i rodzimego rynku pracy oraz umiejętność wykorzystania atutów, takich jak położenie geograficzne, zasoby ludzkie czy siatka logistyczna do rozwoju outsourcingu.
Modelowym przykładem jest krakowska Grupa Kapitałowa Loyd, która prowadzi szereg działań z zakresu HR, BPO i IT. Jeżeli chodzi o centra usług biznesowych, to Kraków jest pod tym względem jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków w Polsce. Tylko w 2014 roku w stolicy Małopolski przybyło blisko 30 tys. nowych etatów. Eksperci szacują, że w 2015 roku w centrach usług biznesowych w Polsce będzie pracowało już 170 tys. osób .

„Centra usług biznesowych najczęściej koncentrują się w Polsce na procesach związanych z obsługą klienta, księgowością, usługami finansowymi, a także HR. Coraz częściej spotykamy się także z sytuacjami, kiedy firmy potrzebują np. całego działu IT wraz z biurem i odpowiednim, nowoczesnym sprzętem. Są to działania, które szeroko wykraczają poza tradycyjne ramy outsourcingu usług czy procesów zatrudnienia, które kojarzą się częściej z pracą fizyczną czy telemarketingiem. Nowoczesne działania w branży BPO charakteryzują się przede wszystkim elastycznością, innowacyjnym podejściem i wysoką jakością świadczonych usług” – komentuje Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Grupy Kapitałowej Loyd.

Według ekspertów, aby Polska utrzymała wysoki poziom usług outsourcingowych, powinna koncentrować się na podnoszeniu swojej inwestycyjnej atrakcyjności w trzech obszarach: wsparcia dla inwestorów zagranicznych, edukacji zorientowanej na praktykę biznesową oraz międzynarodowej promocji.

„Otrzymujemy bardzo konkretne zapytania dotyczące optymalizacji procesów biznesowych i zawsze staramy się maksymalnie dopasować do nich naszą ofertę. Bez względu czy mówimy tutaj o kasjerach do sieci hipermarketów, czy tak bardzo pożądanych ostatnio na rynku pracy programistach. Polska ma ogromny potencjał jako outsourcingowe wsparcie największych światowych koncernów. Dzięki współpracy z zagranicznymi inwestorami jesteśmy w stanie przyczynić się do promocji danego regionu, co może skłonić do nowych inwestycji kolejne firmy. Zyskują na tym zarówno przedsiębiorcy, jak i lokalne władze i mieszkańcy. Polskie podmioty z sektora BPO i HR mają tę przewagę nad zagranicznymi konkurentami, że doskonale znają miejscowe realia biznesowe oraz posiadają bogate zaplecze zarówno w zakresie zasobów ludzkich, jak i kontaktów biznesowych. Niezbędne jest wypracowanie wspólnych standardów i dobrych praktyk w tym zakresie” – podsumowuje Bartosz Kaczmarczyk, Prezes Grupy Kapitałowej Loyd.

Outsourcing jest jedną z najistotniejszych koncepcji zarządzania we współczesnym biznesie. Jest zorientowany przede wszystkim na wsparcie kluczowych procesów w firmach i poprawę efektywności przedsiębiorstw . Z coraz większym sukcesem wykorzystuje się go także w Polsce. W ostatnich latach współpraca podmiotów zajmujących się outsourcingiem usług biznesowych z urzędami pracy pozwoliła na aktywizację zawodową osób trwale bezrobotnych, które mieszkają w mniejszych miastach. Duży potencjał jest przede wszystkim na południu kraju, które ze względu na bogatą infrastrukturę oraz zasoby ludzkie – ma szanse stać się gigantycznym zapleczem usług biznesowych i IT dla polskich i zagranicznych firm. Lokalizacja centrów w mniejszych ośrodkach pozwala wykorzystywać potencjał lokalnego rynku pracy i wraz ze wsparciem administracji regionu aktywnie walczyć z bezrobociem.

*******
O GRUPIE
Grupa Kapitałowa Loyd powstała w odpowiedzi na ekspansywny rozwój wcześniejszych projektów inwestycyjnych. LOYD S.A. w ramach struktury holdingowej skupia spółki operujące głównie w sektorze HR, BPO, Contact Center i HORECA. Operuje wokół inwestycji i zarządzania aktywami. W strukturze Grupy znajduje się Polski HR S.A., Shangri La S.A., Sales Concept S.A oraz Loyd Shared Services.