Podatek od usług internetowych

W lutym ma zostać zawarte porozumienie pomiędzy Komisją Ekonomii i Finansów Unii Europejskiej a krajami spoza 15-tki. Ma ono dotyczyć sklepów internetowych spoza Unii Europejskiej, które będą od 2003 pobierać podatek VAT od dóbr i usług sprzedawanych w Internecie.Ten nowy projekt spotyka się z oporem ze strony Amerykanów, a przede wszystkim z Amerykanami skupionymi w okół gubernatora stanu Utah Mike’a Leavitte’a (zwolennik uproszczenia podatków). Pobierać podatek mają te sklepy, których obrót będzie wynosił powyżej 100 tysięcy Euro.