Raport 2003

Robert Zoellick, przedstawiciel USA do spraw handlu opublikował Raport 2003. Dotyczy on skuteczności ochrony własności intelektualnej, zawierającej listę krajów, które należy mieć na uwadze.Na czele listy tej znajduje się Ukraina. Figuruje tam także Polska. To właśnie na Ukrainie najbardziej jest widoczny brak niezbędnych kroków przeciwko piractwu, nie wprowadzono tam także ustawodawstwa pozwalającego skutecznie chronić własność intelektualną. Raport ten mówi przede wszystkim o piractwie wyrobów cyfrowych podlegających prawom autorskim (CD, DVD, CD-ROM). Lista ta na dalszych miejscach skupia kraje UE oraz Argentynę, Brazylię, Wyspy Bahama, Indie, Indonezję, Filipiny, Tajwan, Rosję, Polskę i Liban. W raporcie czytamy: “Ten typ piractwa rozwinął się tak bardzo ponieważ przynosi ogromne zyski i pociąga minimalne ryzyko dla elementów przestępczych w społeczeństwie. Nie wymaga on wielkich pieniędzy na początek, a jeśli nawet zostanie się przyłapanym na piractwie, sankcje karne są tak nieznaczne w wielu krajach, iż nie odstraszają od podejmowania tego procederu na nowo”.