Samoobsługa

Wyniki najnowszych badań donoszą, że personalizacja i zaangażowanie użytkownika wpływają pozytywnie na relację z klientem.Badanie prowadzone przez naukowców z Kansas University wskazuje jednoznacznie na zwiększenie więzi między firmą a konsumentem w przypadku zastosowania aplikacji samoobsługowych w witrynie korporacyjnej. Profesor Kevin Gwinner podał parę kategorii zysków z samoobsługi: dodatkowa kontrola, wzrost zaufania oraz efektywność procesów. Dowiedziono także, że klient musi być specjalnie traktowany, by wzrosła jego satysfakcja z procesu samoobsługi. “Firmy wciąż muszą myśleć o sposobach zdobywania zaufania i o dodatkowych korzyściach, które mogą dostarczyć swoim klientom – powiedział Gwinner”.