Wyniki ankiety: ponad 70 proc. respondentów nie może płacić kartą w urzędzie

Prawie 70 proc. badanych nigdy nie korzystało z płatności bezgotówkowych przy załatwianiu spraw w urzędzie, a 71 proc. nie miało takiej możliwości – wynika z sondy Serwisu Samorządowego PAP.
Serwis Samorządowy PAP w badaniu dotyczącym płatności bezgotówkowych w urzędach zapytał Czytelników o to, czy i w jakim stopniu korzystają z pieniądza plastikowego przy załatwianiu spraw.

Jak wykazała sonda, ponad 70 proc. respondentów nie ma możliwości płacenia kartą w swoim urzędzie samorządowym. Sposobność taką wskazała jedynie jedna czwarta ankietowanych. Z kolei 4 proc. nie wie, czy ich urząd udostępnia petentom płatności bezgotówkowe.

Prawie 70 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nigdy opłacało kartą czynności administracyjnych. Z transakcji bezgotówkowych w urzędzie kilkakrotnie korzystało 11 proc. badanych, a jeden lub dwa razy – 8 proc. Transakcje bezgotówkowe w urzędzie przeprowadzało wielokrotnie jedynie 6 proc. ankietowanych. Taki sam odsetek respondentów zadeklarował, że nie słyszał o takiej możliwości.

Według 41 proc. sondowanych Czytelników największą barierą dla urzędów samorządowych w udostępnianiu płatności bezgotówkowych jest niechęć do nowości. Niespełna 40 proc. uważa, że przeszkodę stanowi ocena transakcji bezgotówkowych w kategorii „mała korzyść, duży kłopot”, 35 proc. jako utrudnienie wskazało małą presję ze strony potencjalnych klientów, a 26 proc. – brak wiedzy. Zdaniem 14 proc. respondentów udostępnianie płatności bezgotówkowych w urzędach nie jest możliwe z powodu braku pieniędzy.

Jako najważniejszą korzyść dla samorządów z wprowadzenia płatności bezgotówkowych 85 proc. ankietowanych wskazało wygodę klientów, a 46 proc. – sprawniejszą obsługę przez urzędników. Zdaniem 41 proc. badanych Czytelników udostępnienie płatności bezgotówkowych wiąże się z oszczędnością czasu. Dokładnie 30 proc. za najistotniejszą zaletę opłat bezgotówkowych z punktu widzenia samorządu uznało bezpieczeństwo transakcji, 26 proc. – usprawnienie prac całego urzędu, a 11 proc. – mniejsze koszty.

W ankiecie wzięło udział 209 osób (139 kobiet i 70 mężczyzn), spośród których 85 proc. pracuje w urzędach samorządowych. W strukturze wiekowej ankietowanych 37 proc. stanowiły osoby w przedziale 36-50 lat, 33 proc. jest w wieku 51-65 lat, a 24 proc. to grupa osób w wieku 26-35 lat. Osoby w wieku do 25 lat oraz powyżej 66 lat stanowiły łącznie 6 proc. przebadanych respondentów.

Najliczniejszą grupą ankietowanych (45 proc.) byli mieszkańcy wsi, 29 proc. badanych zamieszkuje miasta do 20 tys. Mieszkańcy miast liczących od 20 do 200 tys. mieszkańców stanowili 20 proc. respondentów, a mieszkańcy miast powyżej 200 tys. mieszkańców – 6 proc. Link do badania był dostępny na naszej stronie w dniach 15-19 maja.

Źródło: Centrum Prasowe PAP